Bước chân vô Louvre, từng khung cảnh trong Da Vinci Code lần lượt hiện ra trong đầu.
Xong tự dưng đưa tay ôm miệng, chảy nước mắt luôn… Mình cũng chả hiểu tại sao luôn.
Trong đây có khoảng bốn trăm ngàn hiện vật, cứ trung bình mỗi món đứng nhìn tầm hai ba giây thì mất khoảng ba tháng để coi hết…
Thật sự khâm phục…

Comments are closed.