Bước chân vô Louvre, từng khung cảnh trong Da Vinci Code lần lượt hiện ra trong đầu.
Xong tự dưng đưa tay ôm miệng, chảy nước mắt luôn… Mình cũng chả hiểu tại sao luôn.
Trong đây có khoảng bốn trăm ngàn hiện vật, cứ trung bình mỗi món đứng nhìn tầm hai ba giây thì mất khoảng ba tháng để coi hết…
Thật sự khâm phục…

21 thoughts on “Bước chân vô Louvre

  1. Ha ha, con tin vào khả năng chọn cu của má, má cho con nào con lấy con đó :)))))

  2. Tao về rồi ba đứa ra cafe hay qua nhà, tao cho chocolate ăn.

  3. hầu hết hiện vật tới từ vùng thuộc địa. trong đó có cả việt nam. chúng ta nghĩ gì khi ngắm 1 hiện vật của việt nam trong 1 bảo tàng pháp?

Comments are closed.