Bố tôi vừa dạy tôi cách quen trai các ông ạ =)))))
Ság ngày ra kêu con đi tiếp khách con phải ăn mặc xinh. Ăn nói nhỏ nhẹ. Đừg có ăn thùg uống vại. Thuỳ mị nết na thì mới lấy đc chồng =)))))))
Hoá ra muốn tống đi lâu rồi mà kìm nén không nói raaaa =)))))
Có ai muốn nuôi heo k ?!?
See Translation

Comments are closed.