Bố thích trẻ không?
Gái trưởng hỏi vậy, tôi vội vàng:
– Thích. Càng trẻ càng tốt. Cả nhà kéo ra cái trung tâm lớn vùng Osaka. Độ một lúc nó làm tôi trẻ mừng, nhìn ảnh in ra, tôi từ ông lão 60 thành anh trai 17, mặt hoa ra phấn.
Hai mẹ con nó phấn khởi quá. Tôi chắc ăn hỏi gái:
– Có lộn lại già được không?
– Lộn thế nào được.
Tôi vội vàng tuyên bố:
– Vậy thì quắn này ông cưới vợ, cưới một đứa trẻ mưng..
Nghe vậy mẹ con nó gào lên khóc, chuyến này mất bố nó ông bố trẻ mưng.