Bận quá bận, nên vừa lướt newsfeed gặp bài này trên tường nhà chị Ly Pham, xin phép share ngay kẻo lướt qua lại quên!
Một bài viết hay về đổi mới quản lý giáo dục, dù các vấn đề đặt ra không mới!
Cảm ơn bác Mac Van Trang vì đồng quan điểm nhiều thứ trong nội dung này. Tuy nhiên, share chỉ để an ủi rằng hiện vẫn còn có người trăn trở về đổi mới giáo dục. Mình đã nghiệm ra, chừng nào cái “thượng tầng kiến trúc” không thể thay đổi thì nền giáo dục trong nước có đổi gì cũng “vũ như cẩn” về bản chất mà thôi!