Anh Nguyễn Viện có hỏi tôi về tư tưởng Hồ Chí Minh như status đã tag cho tôi. Đại để anh cho rằng Hồ Chí Minh toàn vay mượn các tư tưởng từ nhiều nguồn, không có tư tưởng riêng. Để làm rõ thêm kênh tư duy khoa học của anh Nguyễn Viện và cũng là một cách trả lời ý kiến anh, tôi xin hỏi anh: Marx ghép chủ nghĩa duy vật Feuerbach với phép biện chứng của Heghel để tạo ra Chủ nghĩa Marx làm khốn khổ thế giới hàng thế kỷ nay, ông ta có phải kẻ vay mượn không? Anhxtanh, Freud, Jung, Heidegger…khoa học hoá và phương Tây hoá các tư tưởng KHÔNG THỜI, các tầng tiềm thức trong Kinh Dịch, thực tướng và bản lai diện mục trong Phật giáo…để cho ra các học thuyết của họ – những người ấy có vay mượn, nói nặng hơn là đạo ý tưởng từ văn hoá phương Đông không? Nếu không thì tư tưởng của họ là gì? Nếu đúng là họ vay mượn thì cái gì khiến nhân loại vinh danh họ? Có phải vì họ đã đóng vai trò thợ mỏ khai thác tài nguyên văn hoá của nhân loại, của quá khứ, để làm nên những tri thức thực dụng cho phương Tây và cho cả nhân loại thời nay? Và xin hỏi thêm câu phụ, hình như anh từng sáng tác văn chương theo phương pháp hậu hiện đại mà tôi đã đọc qua các bản photocopy anh tặng, anh có hiểu cắt dán là một kỹ năng hậu hiện đại không?

Comments are closed.