1/7/2007 – 1/7/2017: 10 năm, ai có nhớ …
10 năm cho một anniversary …
10 cho một mối quan hệ với đầy đủ mùi vị …
10 năm cho một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng ai đã từng trải qua thì mới hiểu được những mặn ngọt chua cay & hỷ nộ ái ố đủ đầy (ăn cắp của sếp ^^) và hiểu được những cố gắng tưởng như vô chừng, có lúc tưởng như không vượt qua được …
10 năm chưa đủ để hiểu tất cả nhưng chắc cũng đủ để hiểu mình là ai trong cái vô chừng, mông lung ấy…
Một ngày 10 năm yên ắng và rả rích … và giờ đã sang ngày mới của năm thứ mười một. Vẫn còn nhiều thứ phía trước …
See Translation

Comments are closed.