10 điều bạn cần nhớ về những người thân độc hại
Gia đình đáng lý ra là nơi trú ẩn an toàn cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, đôi lúc đó lại là nơi khiến ta đau đầu nhất.
Từ bỏ (hoặc chia tay) một người bạn, một người bạn trai hay bạn gái độc hại là một chuyện, và có cả tá lời khuyên cho bạn tham khảo, nhưng còn việc từ bỏ một người thân độc hại thì sao?
Đa số chúng ta không được đứng ở vị thế có thể quay mặt bước đi, hoặc chúng ta không cảm thấy mình muốn rời đi, hoặc đó không phải…
Continue Reading