Vừa thấy ảnh Phó thủ tướng đi thăm Sơn Trà sáng nay <3 Mình mong bác nghe được tiếng lòng của 11 gia đình bạn Vooc bộc lộ nỗi niềm. Bê tông hoá Sơn Trà đúng là phục vụ cho phát triển. Nhưng liệu chúng ta có cần phát triển mà bỏ mặc sự chết dần của hệ sinh thái và sự sống của các loài cây - con...? Bài toán giữa phát triển kinh tế & bảo vệ sinh thái - môi trường thật sự khó. Nhưng khó, không có nghĩa là bỏ qua 🙂 Khi nào mỗi người mình còn nghĩ về việc khó, còn trăn trở về nó, quyết không đồng thuận buông xuôi, thì câu chuyện phát triển bền vững mới còn có thế cân bằng (giữa nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng). Trong một diễn biến khác của những ngày Đà Nẵng - Sơn Trà rất nóng, nghe những người làm bảo tồn Sơn Trà bảo mình, ước mong Vooc Vovo một lúc nào đó trở thành loài vật biểu tượng của Việt Nam, ừ có thể chứ, tại sao không? http://wakeitup.net/save-son-tra #SaveSonTra

2 thoughts on “Vừa thấy ảnh Phó thủ tướng đi thăm Sơn Trà sáng nay <3

Comments are closed.