Vào chiều ngày 23/4/2017, tại KS Rex, Group Quản trị và Khởi nghiệp vừa tổ chức buổi chia sẻ với 500 thành viên QTKN của anh Nguyễn Duy Hưng (Nguyễn Duy Hưng), chủ tịch Chứng khoán SSI – một ông trùm về tài chính của Việt Nam, người đã tạo ra nhiều giá trị cho thị trường chứng khoán Việt Nam, anh cũng là người kiến tạo và đưa nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư nước ngoài hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp Việt. Dịp này cũng là sinh nhật tròn 01 năm của Group Quản trị và Khởi nghiệp. Đồng thời, Ban điều hành CLB Quản trị và Khởi nghiệp cũng công bố tầm nhìn và sứ mệnh của mình với đồng đồng. Trong đó nhấn mạnh năm 2025, thành viên của sẽ phấn đấu đóng góp 5% GDP của Việt Nam. Sự kiện có mặt đủ Ban điều hành CLB Quản trị và Khởi nghiệp: anh Lâm Minh Chánh (Đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi nghiệp, Phó Chủ tịch CLB), anh Long Do (chủ tịch CLB Quản trị và Khởi nghiệp), anh Chien Truong Ly (Đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi nghiệp, Phó Chủ tịch CLB), a Trần Bằng Việt (Tran Bang Viet, Tổng Thư ký CLB).

5 thoughts on “Vào chiều ngày 23/4/2017

  1. Cảm ơn anh Lương Hoàng Hưng đã luôn cùng có mặt, gần gũi, sâu sát và hỗ trợ với mỗi sự kiện và hoạt động của QTvKN.

    Chúc anh luôn khoẻ để tiếp tục tham dự đều đặn tất cả hoạt động của QTvKN. Nghe đồn là sắp tới hoạt động nhiều kinh lắm 🙂

    1. hiiiii, hoạt động nhiều là do ông Tổng Thư ký chịu khó điều hành tậm tâm mà… chắc phải tìm sâm uống bổ sung sinh lực quá!

  2. Lương Hoàng Hưng Chủ tịch và các Phó chủ tịch điều hành anh ơi. Em chỉ giúp việc thôi 🙂

Comments are closed.