Hai hôm nay ho + sổ mũi nên mỗi ngày tốn gần 2 lít nước muối để rửa mũi rồi đấy. Việc rửa mũi thân quen đến mức tự nàng cũng có thể làm ngon ơ rồi.
Mẹ chỉ có công tác chuẩn bị với ngồi cạnh hỗ trợ thôi.
See Translation

8 thoughts on “Hai hôm nay ho + sổ mũi nên mỗi ngày tốn gần 2 lít nước muối để rửa mũi rồi đấy

  1. Nàng ơi nếu bé tự rửa đc ntnay thì nàng mua cái bình rửa nelmed của Mỹ ý. Cả gói muối của nó nữa. Bé sẽ dễ sử dụng hơn nhiều ý.

Comments are closed.