Giới văn chương, nghệ thuật
Chuyến này sướng. Tôi cam đoan đề tài viết đều hay, nào Chanh thanh tra chính phủ lắm nhà, bộ trưởng trước khi hạ cánh bổ nhiệm cánh hẩu như bổ củi, chủ tịch ngân hàng ăn tiền như ăn gói, vợ lãnh đạo bán tháo khoán chạy nợ, đào tào tiến sỹ phèn phẹt như vịt ỉa, học chuyên ngành xã hội rồi vẫn phải học thêm nữa để có cái bằng chính trị cứng cừng, hai thằng tù án tử hình nằm phòng biệt giam vẫn phới ra được.
Với tôi, đã vạch ra hai chục đầu tiểu thuyết, khéo viết đến khi ra hóa thân mới hết nổi 1/3. Song tôi cam đoàn sẽ thành danh, kẻ viết truyện mách quá nhiều nhất.
Ha hi hai!