Dạy cho quân tư bản
Ai chẳng rõ quân tư bản – từ quan đến dân đều xấu xa, bỉ ổi. Chuyến đi này sang Nhật Bản tôi đã chuẩn bị sẵn dăm bài chính trị, nào là lạc quan cách mạng, phát huy quyền làm chủ của người lao động, rồi thì bóc lột,…
Khi đến một gia đình người Nhật, ông bà có cái họ Takahashi sống ở thành phố Oita, quái lạ, họ nhiệt tình tiếp đón, ân cần chu đáo, nụ cười luôn tươi tắn trên môi, tôi soi kỹ lắm, chẳng moi móc chế bai được quân tư bản nó bẩn tưởi ở chỗ nào, đâm mấy bài chính trị chuẩn bị sẵn của tôi bị ế. Thôi, cứ để đó, khi nào cần dùng thì tôi hấp lại cho nóng hôi hổi.